Обща промоционална цена на пътуването: 106 лв /осн.пакет+пътни такси/
28.09.2019 – 29.09.2019
12.10.2019 – 13.10.2019